تامین کنندگان

دسترسی 24 ساعته به فروشگاه، توزیع سراسری در سطح کشور، امکان شناسایی و ردیابی کالا و استفاده از گردش اطلاعات بازار، مزیتی است که منجر به همکاری بلند مدت شرکت نویان فارمد با تامین کنندگان خویش می گردد.

ما معتقدیم تامین کنندگان ارزشمند ما، همواره شرکای تجاری ما خواهند بود.

شرکای تجاری ما 

درمان یاب دارو

درمان یاب پخش مهر آریا

درمان یاب سلامت پویا

آوان درمان نوین

آرمان درمان پارسیان

آداک راد

پلور دندان پارس

تهران اتکال

صدرا اقلیم آرمان

محمود زاده

مروابن

نیک درمان

رضا راد

تعانی دانش بنیان حامیان سلامت برومند

زیست آزما طب

فتاح طب پویا

کامیاب طب مداوا

پایدار درمان اندیش

سبز نوش کویر

tamin-2

برندهای عرضه شده در سایت فروشگاهی  

Woodpacker 

Fattahteb

Below

EBchek

Easy Glocu

Medisign

Dr. Bin

Morvabon

Nikdarman

Masterdent

ADS

Tomas

Dermosept

Surfosept

kulzer

3M

Muller

EVE

Pritidenta

JJtools

Faghihi

TorVM

ACCUCHEK

BD

Canderal

PlanA

Sirona

AVAN

FGM-TG

Bredent